WICASA Committee

CA Pankaj Soni

Chairman

aurangabad-icai@org

Mr Yash Jain

Mr Yash Jain

Vice Chairman

Mr Yash Jain

Vice Chairman

aurangabad-icai@org

Ms Mamta Vikhona

Secretary

aurangabad-icai@org

Mr Varun Mirkhelkar

Treasurer

aurangabad-icai@org

Ms Simran Nathani

Ms Simran Nathani

Committee Member

Ms Simran Nathani

Committee Member

aurangabad-icai@org

Ms Vaishnavi Gandhi

Ms Vaishnavi Gandhi

Committee Member

Ms Vaishnavi Gandhi

Committee Member

aurangabad-icai@org

 Ms Sameeksha Sharma

Ms Sameeksha Sharma

Committee Member

Ms Sameeksha Sharma

Committee Member

aurangabad-icai@org

Mr Akash Bora

Mr Akash Bora

Committee Member

Mr Akash Bora

Committee Member

aurangabad-icai@org

Mr Jugal Tolwani

Mr Jugal Tolwani

Committee Member

Mr Jugal Tolwani

Committee Member

aurangabad-icai@org